Διοίκηση

 Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

 
Διευθύνων Σύμβουλος
Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου
 
Πρόεδρος
Αθανάσιος Λ. Παπακωνσταντίνου
 
Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Α. Παπακωνσταντίνου
 
Μέλη
 
Ηλίας Χριστόπουλος
Νικόλαος Κρητικός