Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Γ.Σ  30/06/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Γ.Σ  26/10/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ 30/06/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ 06/09/2016

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 16/09/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ 24-7-17

MERIT ΧΑΕΠΕΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

MERIT ΧΑΕΠΕΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

MERIT ΧΑΕΠΕΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015

MERIT ΧΑΕΠΕΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

Αιτιολογική Έκθεση Δ.Σ. MERIT

Αιτιολογική Έκθεση Δ.Σ. Πετροπουλάκης

Αιτιολογική Έκθεση ΔΣ ΜΙΔΑΣ ΑΧΕΠΕΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ MERIT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΣΣ ΜERIT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΣΣ ΜΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΣΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MERIT-ΜΙΔΑΣ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΙΔΑΣ ΑΧΕΠΕΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕΡΙΤ-ΜΙΔΑΣ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ