Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ΜΙΔΑΣ ΑΧΕΠΕΥ δραστηριοποιείται στην αγορά των μετοχών από το 1990. Έμπειρα στελέχη διεκπεραιώνουν με υπευθυνότητα τις εντολές για λογαριασμό πελατών.
Καθημερινά ο επενδυτής ενημερώνεται με e-mail ή φαξ για τις συναλλαγές που έγιναν και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του.

 

1.Βραχυπρόθεσμη Πίστωση (Τ+2)

2.Μακροπρόθεσμη Πίστωση (Margin)