Συναλλαγές σε Ξένες Αγορές

Η ΜΙΔΑΣ ΑΧΕΠΕΥ παρέχει τη δυνατότητα συναλλαγών σε διεθνείς αγορές (foreignmarkets). Με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν την παγκόσμια αγορά και να επεκτείνουν την επενδυτική τους δραστηριότητα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του εξωτερικού, επωφελούμενοι από τις ανταγωνιστικές προμήθειες της εταιρίας.

Έμπειρα στελέχη της εταιρίας διαβιβάζουν άμεσα όλες τις εντολές και παρέχουν στους επενδυτές  κάθε αναγκαία συμβουλή και πληροφορία, καθώς παρακολουθούν και μελετούν καθημερινά τις ξένες αγορές.

Η πρόσβαση στις ξένες αγορές πραγματοποιείται μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ. Το ΧΝΕΤ είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία πρόσβασης σε χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού, η οποία διασφαλίζει την εκτέλεση συναλλαγών και την παρακολούθηση τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (ΣΑΤ) μέσω ενός δικτύου επιλεγμένων συνεργατών εκτέλεσης συναλλαγών (Execution Brokers) και θεματοφυλακής (Custodians & CSDs) σε ξένες αγορές με αμεσότητα και διαφάνεια.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έγκαιρη εκκαθάριση των ξένων συναλλαγών και την αναλυτική ενημέρωση των επενδυτών για τις ημερήσιες κινήσεις του χαρτοφυλακίου τους, τηλεφωνικά ή με την αποστολή emailfax.