Τραπεζικοί Λογαριασμοί Εταιρίας

Αναλήψεις χρημάτων έως € 500 και αντίστοιχα καταθέσεις χρημάτων έως € 500 μπορείτε να κάνετε
στο ταμείο της εταιρείας, ή ανεξαρτήτως ποσού στους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς, στην
επωνυμία: ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.Ε.Π.Ε.Υ
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ( € )
 
 
ALPHA BANK             ΙΒΑΝ GR56 0140 1010 1010 0200 2016 357
EUROBANK                
ΙΒΑΝ GR84 0260 2220 0008 7020 0069 817
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ     
ΙΒΑΝ GR60 0110 0410 0000 0414 7200 838
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΙΒΑΝ GR18 0172 0170 0050 1702 7518 565
 
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
 
ALPHA BANK CHF  CHF ΙΒΑΝ GR23 0140 1010 1010 5500 1000 432
ALPHA ΒΑΝΚ USD 
ΙΒΑΝ GR79 0140 1010 1010 1500 1004 373
 
Παρακαλείσθε, σε κάθε κατάθεση που κάνετε, να σημειώνετε το ονοματεπώνυμό σας και τον
κωδικό σας.